HİZMETLERİMİZ

  • A ENERJİ, yenilenebilir enerji piyasasında YATIRIMCI olarak yer almış ve almaya devam edecektir.
  • A-ENERJİ yenilenebilir enerji sektöründe; güneş başta olmakla birlikte rüzgar, biyogaz, biyokütle, jeotermal ve hidrolik enerji kaynakları üzerine çalışmalar, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.
  • Bu hizmetlerimizin yanında, tüm yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı inşaat, montaj, devreye alma, malzeme satışı ve santral işletmeciliklerini üstlenmektedir.
  • Enerji yatırımlarında sıfırdan proje geliştirme, aynı zamanda lisans almış veya almamış projelerin tamamlanabilmesi için finansal ortaklıklar kurarak yenilenebilir enerji projelerinin geliştirme riskini üstlenmekteyiz.